احکام و مسائل شرعی

حکم نوشیدن ماء الشعیر

حکم نوشیدن ماء الشعیر

اگر جو را به طریقی که در سابق اطباء دستور می دادند و به آن ماء الشعیر می گفتند بجوشانند اشکال ندارد اما آنچه از جو گرفته می شود به آن آب جو می گویند حرام است.

سؤال :

آیا نوشیدن ماء الشعیر های موجود در بازار اسلامی و تولید کشور ایران جایز است ؟

جواب :

آیه الله خامنه ای:
جواب:اگر مسکر یا فقاع باشد، حرام است ولی خوردن آب‌جو طبّی مانع ندارد.

آیه الله مظاهری:
جواب:جایز است.

آیه الله شیرازی:
جواب:از اهل خبره تحقیق شود که پزشکی است و (فقاع) نباشد.

آیه الله مکارم شیرازی:
جواب:در صورتی که مست کننده نباشد اشکالی ندارد.

آیه الله صافی گلپایگانی:
جواب:اگر جو را به طریقی که در سابق اطباء دستور می دادند و به آن ماء الشعیر می گفتند بجوشانند اشکال ندارد اما آنچه از جو گرفته می شود به آن آب جو می گویند حرام است.

آیت الله شاهرودی:
جواب :آری
منبع: مرجعیت شیعه

تبلیغات

مطالب پیشنهادی

تبلیغات