عکس جالب

نقل در صف ایستادن برخی از ما (تئوری صف‎)

از این مورد واسه من تو صف بنزین زیاد اتفاق افتاده !
صف

تبلیغات

مطالب پیشنهادی

تبلیغات