آرشیو مرداد ۱۳۹۲

انواع خوراک

بادنجان کباب

بادنجان قلمی متوسط                                                                                                                     شش عدد...

انواع خوراک

بادنجان کباب

بادنجان قلمی متوسط                                                                                                                     شش عدد...

ساندویچ و پیتزا

تاکو گوشت چرخ کرده

گوشت چرخ‌کرده بدون چربی                                                       دو کیلو و ۷۰۰‌گرم فلفل سبز خرد شده                                              ...

ساندویچ و پیتزا

تاکو گوشت چرخ کرده

گوشت چرخ‌کرده بدون چربی                                                       دو کیلو و ۷۰۰‌گرم فلفل سبز خرد شده                                              ...

تبلیغات

مطالب پیشنهادی

تبلیغات