احکام بکارت دختر در قانون ایران

رگرفته از انتشارات معاونت قوه قضاییه ایران ((پاسخ ها از آیت الله میرزا جواد تبریزی)) ۱- مفهوم بکارت، اثبات آن و حقّ فسخ عقد در صورت شرط بکارت . الف...

احکام بکارت دختر در قانون ایران

دسته بندی احکام و مسائل شرعی

تبلیغات

مطالب پیشنهادی

تبلیغات