اس ام اس عاشقانه..

زندگی شبیه شعریست قافیه هایش با من ،  ” تو ” فقط همیشه ردیف باش ! . . . گل اگر چشم خودش باز کند خواهد مرد / ماه در اوج غرورش به زمین خواهد خورد چون...

اس ام اس عاشقانه..

دسته بندی اس ام اس

اس ام اس عاشقانه

یادت باشه..

بس که صدا نزدی اسمم را “جانم” ی که برایت کنار گذاشته بودم ، گندید ! یادت باشه وقتى واسه کسى همه کس شدى اون کس بعد ازتوخیلى بى کسه یا براى کسى همه کس نشو یا اگه...

تبلیغات

مطالب پیشنهادی

تبلیغات