اس ام اس عاشقانه..

زندگی شبیه شعریست قافیه هایش با من ،  ” تو ” فقط همیشه ردیف باش ! . . . گل اگر چشم خودش باز کند خواهد مرد / ماه در اوج غرورش به زمین خواهد خورد چون...

اس ام اس عاشقانه..

دسته بندی عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

یادت باشه..

بس که صدا نزدی اسمم را “جانم” ی که برایت کنار گذاشته بودم ، گندید ! یادت باشه وقتى واسه کسى همه کس شدى اون کس بعد ازتوخیلى بى کسه یا براى کسى همه کس نشو یا اگه...

تبلیغات

مطالب پیشنهادی

تبلیغات