دسته بندی فال

فال

فال روز ۹۱/۰۸/۱۳

فروردین اگر از لحاظ احساسی رویایی در سر داشته اید اکنون به حقیقت می پیوندد. در مورد اهداف تان خودخواه و لجباز هستید اما لزوماَ خواسته شما را دیگران قبول ندارند...

فال

فال روز (۹ آبان -۳۰ اکتبر)

فروردین:شما طوری در مورد خود حرف می زنید که انگار همه چیز خیلی عالی است، اما مثل اینکه مشکلاتی هم وجود دارد. شما خیلی با مسائل حاشیه ای و جزئی درگیرید که از حل...

تبلیغات

مطالب پیشنهادی

تبلیغات