آدامس

مطالب جالب

آدامس بخوریم یا نخوریم

، مصطفی فاطمی اظهار داشت: مطابق یک قاعده کلی هر ماده‌ای که باعث شود میزان قند در محیط دهان افزایش یابد می‌تواند موجب گسترش پوسیدگی دندان شود چرا که محیط دهان...

تبلیغات

مطالب پیشنهادی

تبلیغات