حافظه

مطالب جالب

عامل مهم در کاهش حافظه

این اختلال نتیجه کاهش متابولیسم گلوکز، در مرکز حافظه است و مستقیما روی مدارهای عصبی درگیر در یادگیری و حافظه تاثیر می‌گذارد. التهاب طولانی مدت اثرات قوی تری...

تبلیغات

مطالب پیشنهادی

تبلیغات