داستان

داستانهای جذاب

داستانهای جذاب

مردی متوجه شد که گوش همسرش سنگین شده و شنوایی اش کم شده است. به نظرش رسید که همسرش باید سمعک بگذارد ولی نمی دانست این موضوع را چگونه با او درمیان بگذارد. به...

تبلیغات

مطالب پیشنهادی

تبلیغات