روانشناسی کودکان

روانشناسی کودکان

اضطراب شکوفه‌ ها

حتما روز اول مهر کودکان گریانی که با التماس از مادرشان می‌خواهند آنها را به خانه برگردانند، دیده اید در حالی که بعضی بچه‌ها با لبخند از پدر و مادر خداحافظی...

روانشناسی کودکان

بیش فعالی یا شیطنت ؟

کودک راه می‌رود و به همه چیز دست می‌زند، لجباز و پرجنب و جوش است و کم غذا می‌خورد و زیاد حرکت می‌کند. مادرش می‌گوید که او حتما بیش‌فعال است. او فکر می‌کند...

تبلیغات

مطالب پیشنهادی

تبلیغات