زعفران سرطان کبد را مهار میکند !

پزشکی

زعفران , سرطان کبد را مهار میکند !

پژوهش تازه‌ای نشان می‌دهد، زعفران با بهبود فرایند اپوپتوز، جلوگیری از تکثیر بی‌رویه سلول‌ها و اثر ضدالتهابی که دارد، می‌تواند آغاز سرطان کبد یا گسترش آنرا به...

تبلیغات

مطالب پیشنهادی

تبلیغات