علمی و دانستنیها

علمی و دانستنیها

توهم پولی چیست ؟

دیدگاه اقتصاد دانان نهاد گرا برای بررسی چالش ها و نارسائیهای اقتصادی باید نگاه عمیق تری نسبت به عوامل ایجاد این مشکلات داشت . از نظر مکتب نهاد گرایی عواملی چون...

علمی و دانستنیها

چگونگی انتقال موج

  اجازه دهید نگاه نزدیک ‌تری به چگونگی به‌ وجود آمدن و انتقال موج بیاندازیم. در ابتداء حرکت یک تک موج یا تَپ را بررسی می‌کنیم. ممکن است توسط حرکت سریع بالا...

تبلیغات

مطالب پیشنهادی

تبلیغات