معده

پزشکی

۱۰ علامت زخم معده

درد معده: درد به ویژه بین جناغ سینه و ناف، پس از مصرف غذا به وجود می آید. درد به طور امواج سوزنده می آید و می رود. افزایش سوءهاضمه: زخم معده می تواند سوءهاضمه...

تبلیغات

مطالب پیشنهادی

تبلیغات