ویتامین

پزشکی

این ویتامین همه فن حریف است

بروز ام اس در مناطق کم آفتاب شایع است. سال هاست که متخصصان در حال بررسی نقش کمبود ویتامین D در بروز ام اس هستند؛ بیماری که به اعصاب آسیب می رساند. نتایج بررسی...

تبلیغات

مطالب پیشنهادی

تبلیغات