پزشکی و سلامت

پزشکی

سرطان حنجره را بشناسید

حنجره یک ساختار لوله ای شکل است که در پشت گلو قرار گرفته است. حنجره با نام جعبه صدا نیز شناخته می شود. تارهای صوتی در حنجره قرار گرفته اند که در اثر برخورد...

تبلیغات

مطالب پیشنهادی

تبلیغات