پسته خندان

خبرهای تغذیه

پسته خندان نخرید !

از خرید پسته خندان خودداری کنند، زیرا گاهی فرایند خندان کردن پسته‌ها روی کیفیت آنها اثر منفی می‌گذارد و علاوه بر آن موجب نم کشیدن پسته می‌شود. اطمینان از سلامت...

تبلیغات

مطالب پیشنهادی

تبلیغات