پوست

عمومی

جـوش بـا ۱۰ چـیـز بـدتر مـی‌شـود

۱٫ ژنتیک مثبت: اگر این استعداد را داشته باشید حتما مبتلا خواهید شد، پس از والدینتان درباره این مساله سوال کنید اگر خانمی ‌می‌گوید حتی پس از بچه‌دارشدن هم جوش...

تبلیغات

مطالب پیشنهادی

تبلیغات